למנצח / יהל גמליאל

40.00 ₪Price

המנורה בסמל המדינה מבוססת על צורת המנורה כפי שהיא מופיעה בתבליט שער טיטוס ברומא. הבחירה בה מסמלת את השבת העצמאות המדינית של עם ישראל לאחר אלפיים שנות גלות. המנורה שבה אל כנה. זו התכתבות איקונוגרפית עם מבט מבחוץ, עם התיעוד הכפוי של קודשי המקדש שנבזזו בחורבן. המיקוד בשיבה אל נקודת הזמן של החורבן והיפוך הגורל היהודי מדגישה את השבר, את הציונות כמהפכה ולא כהמשכיות.

הסידור הקליגרפי של מזמור ס"ז בתהילים בצורת המנורה הוא סגולה קדומה בתפוצות ישראל שחיזקו רבותינו המקובלים (כגון החיד"א והבן איש חי), והיא התפשטה הן אצל הספרדים והן אצל האשכנזים עם הוראות של כוונה ועיתוי לאמירת המזמור כפעולה רוחנית השקולה להדלקת נרות המנורה. מנורת המקדש מתממשת כמזמור תהילים.

  • יהל גמליאל, מעצב גרפי

© 2021 by Bazar.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram